Ecologische kookboeken

Ecologische kookboeken houden veelal rekening met de impact van het gebruik van bepaalde ingrediënten in samenhang met het ecosysteem van waaruit ze zijn gegroeid. Ook het behoud van deze ecosystemen, onder andere met behulp van biologische teeltprincipes zoals gebruik te maken van groenten die niet zijn gekweekt met kunstmest, spelen hierbij een rol.

Nog een andere richting kookboeken heeft de focus op het voorkomen van voedselverspilling.